Sunridge Kiss of My Dreamz, a white female Standard Poodle

Sunridge Kiss of My Dreamz, a white female Standard Poodle

Offspring