"Kizi" Sunridge Kiss of My Dreamz, a white female Standard Poodle

"Kizi" Sunridge Kiss of My Dreamz, a white female Standard Poodle